Tietosuojaselosteessa kerrotaan millaista informaatiota yritys käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti sivustonsa www.katjahaatainen.com käyttäjistä.

Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

 
Tietosuojaseloste päivitetty 13.11.2022
 
Tietosuojaseloste perustuu seuraaviin lakeihin:
 
Tietosuojalaki 1050/2018
Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)
 
Rekisterinpitäjä
 
Psykoterapiapalvelu Katja Haatainen
Y-tunnus: 1926263-3
Kotkankallionkatu 1 A20
70600 Kuopio
s-posti: katjahterapia@gmail.com
 
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
 
Katja Haatainen
puh. 0449848473
s-posti: katjahterapia@gmail.com
 
Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste
 
Tietosuojalain 1050/2018 mukainen asiakasrekisteri
 
Uutiskirje (sähköpostilista)
 
Rekisteriin liittyvät sivustot
 
https://www.katjahaatainen.com
 
Kuka, mitä ja kenelle?
 
Psykoterapiapalvelu Katja Haatainen (jäljempänä yritys) viittaa tässä tietosuojaselosteessa usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustolla käyviä henkilöitä, asiakkaita, kursseille osallistujia sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä, yrittäjiä, blogimedioita tai blogiportaaleja.
 
Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi kerätään ja käsitellään?
 
Henkilö- ja asiakastietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään blogin, uutiskirjeiden, verkkokurssien sekä muiden digitaalisten tuotteiden/palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Käyttäjän henkilö- ja asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
– Palvelujen toteuttaminen
– Asiakas- ja kävijä tapahtumien varmentaminen
– Asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
– Mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
– Jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
– Tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi sekä analysointi
– Kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen
– Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon, verotuksen ja muiden viranomaistarkoitusten ja – velvoitteiden hoitamiseksi
 
Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston, maksuttomien oppaiden/uutiskirjeiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Käyttäjää tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista tietosuojalain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.
 
Sinusta kerättävät tiedot
 
Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:
– Etunimi
– Sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
– Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
– Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
– Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
– Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.
 
Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin uutiskirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). 
 
Henkilötietojen säilytysajat
 
Asiakasrekisteriä tarkastellaan vuosittain. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.
 
Henkilötietojen luovuttaminen
 
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
 
Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
Tietolähteet
 
Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa uutiskirjeen, lataa jonkin maksuttoman oppaan, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin haasteisiin, workshoppeihin, kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
 
Rekisterin suojaus
 
Sähköiset tiedot siirretään suojatun yhteyden kautta. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoja ei säilytetä paperiversiona.
 
Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Tietosuojalaki 1050/2018)
 
Suomarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on tietosuojalain 1050/2018 mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
 
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
 
Psykoterapiapalvelu Katja Haatainen, Kotkankallionkatu 1 A20, 70600 Kuopio.
 
Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta.
 
Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Psykoterapiapalvelu Katja Haatainen asiakasrekisterin rekisteritietoja.
 
Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.
 
Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen uutiskirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.
 
Rikkomuksista ilmoittaminen
 
Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.
 
Käyttäjän velvollisuudet
 
Käyttäjän on itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.
 
Alaikäisten turvallisuus
 
Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli vanhemmat hyväksyy palvelun käytön ja maksaa palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.
 
Käyttäjän oikeudet
 
Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:
– Tiedonsaantioikeus
– Käsittelyn rajoittamisen oikeus
– Korjausoikeus
– Oikeus tulla unohdetuksi
– Suostumuksen peruuttamisen oikeus
– Tietojen siirto-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
 
Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille
 
E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.
 
Evästeet
 
Sivusto www.katjahaatainen.com käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, sekä sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla optimoidaan sivuston nopeutta.
 
Evästeet ovat pieniä  tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite/tabletti tms.) selaimeen. Evästeet ei vahingoita tietokoneita tai tiedostoja. Evästeisiin ei myöskään tallenneta henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi tai osoite. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä.  Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.
Voit halutessasi muuttaa valintojasi evästeilmoituksen kautta. 
 
Huomioithan, että joidenkin evästeiden estäminen voi rajoittaa verkkosivuston toimivuutta.
 
Mitä evästeitä yritys käyttää?
 
Yritys käyttää seuraavia evästeitä:
 
– Analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
– Kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)
 
Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.
 
Evästeiden poistaminen
 
Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivuston sujuvamman käytön.
 
Tietosuojaselosteen muuttaminen
 
Tietosuojaseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä se voi muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojaselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.
 
Muut mahdolliset oikeudet
 
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle alla olevan linkin kautta:
 
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayksen-antamiseksi
 
Lisätietoja
 
Tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla katjahterapia@gmail.com
 
Valvovien viranomaisten yhteystiedot
 
Tietosuojavaltuutettu:
Ratapihantie 9, 6. krs.
00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi
 
Viestintävirasto:
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
kirjaamo@viestintavirasto.fi
 
Tietosuojaseloste päivitetty 13.11.2022