Psykoterapiapalvelu

Palvelut

Yksilöterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan ja jäsennetään yhdessä asiakkaan kanssa, miten asiakas kokee ja tulkitsee mielessään tapahtumia, tilanteita ja itseään. Kognitiivisessa terapiassa keskitytään asiakkaan ongelmallisiin ajatuksiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Psykoterapian tavoite on lisätä asiakkaan itseymmärrystä kognitiivisin, emotionaalisin, behavioraalisin ja interpersoonallisin keinoin sekä löytää uudenlaisia selviytymiskeinoja.

Psykoterapia on luottamuksellista ja perustuu psykoterapiasopimukseen, joka tehdään kirjallisena muutaman tapaamiskerran jälkeen.

Psykoterapia tapaaminen on tyypillisimmin 45min tai 90min kerran viikossa. Tapaamisten pituus määritetään etukäteen, yhdessä asiakkaan kanssa.

Kela myöntää tuen kuntoutuspsykoterapiaan vuodeksi kerrallaan ja voit saada Kelan tukemaa psykoterapiaa enintään 3 vuotta. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa vuoden aikana 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Työnohjaus

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista yhteistyötä ohjattavan ja ohjaajan välillä, jossa käsitellään ohjattavan työhön liittyviä ilmiöitä. Työnohjauksen tavoite on ohjattavan ammatillinen kehittyminen ja oppiminen. Työnohjauksella turvataan myös työnohjattavan työssä jaksamista.

Työkokemus

Olen työskennellyt sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa psykiatrialla 15 vuotta, joista ensimmäiset 7 vuotta työskentelin eri osastoilla ja viimeiset 8 vuotta olen työskennellyt avohoidon poliklinikalla.

Minulla on pitkä kokemus mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden tutkimuksesta ja hoidosta. Lisäksi olen saanut kouluttautua Dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT). DKT hoitoa olen tehnyt usean vuoden yksilöterapeuttina sekä ohjannut taitovalmennusryhmiä yhdessä työparin kanssa.

Ajattelen, että kaikelle mitä elämässä ja meissä tapahtuu on syynsä. Näiden syiden selvittäminen ja ymmärryksen hakeminen on tämän työn suola. Ihminen tarvitsee tulla ymmärretyksi omine ajatuksineen, tunteineen ja kokemuksineen. Vasta sen myötä muutos on mahdollinen.