OSA 6. Askelia toipumiseen

Toipuminen alkaa tiedostamisesta. Tietoisuus siitä, että lapsuuden kokemukset, temperamentti ja kasvuympäristö vaikuttavat aikuisiän hyvinvointiin, voi auttaa sinua ymmärtämään omia reaktioita ja käyttäytymismalleja. Alla olevista asioista voi olla sinulle apua, kun aloitat matkaasi kohti toipumista: Muista myös, että toipuminen ei ole lineaarista, matkalla on sekä hyviä, että huonoja päiviä!

OSA 5. Mitätöinnin seuraukset

Mitätöiviä ja kaoottisia ympäristöjä voi olla esimerkiksi koti, päiväkoti, koululuokka tai harrastus ympäristö. Mitätöivä tai kaoottinen ympäristö asettaa lapselle ylisuuria vaatimuksia ja usein myös rankaisee epäonnistumisista. Tyypillisimpiä tilanteita ovat ne, jolloin lapsi käsketään menemään yksin rauhoittumaan ja miettimään tekosiaan omaan huoneeseen tai koulussa käytävään. Yksin ollessa lapsi jää vaille turvallista vuorovaikutusta, johon voi nojata silloin, […]

OSA 4. Syitä aikuisen kyvyttömyyteen vastata lapsen emotionaalisiin perustarpeisiin

Jos luet tätä blogikirjoitusta huoltajan roolissa, haluan tässä kohtaa muistuttaa sinua siitä, että kukaan meistä ei ole täydellinen ja virheetön aikuinen. Kaikki aikuiset tekevät kasvattajina virheitä, niin minäkin olen tehnyt ja varmasti tulen vielä tekemäänkin. Kukaan ei myöskään täydellisesti ja jatkuvasti pysty vastaamaan lapsen tarpeisiin vaan ohittamista, mitätöintiä ja vaillejäämisiä tapahtuu kaikesta yrittämisestä huolimatta. Ongelmia […]

OSA 3. Emotionaaliset perustarpeet

Tutkimukset ovat osoittaneet, että terveeseen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen kuuluu ainakin seitsemän emotionaalista perustarvetta. Nämä emotionaaliset perustarpeet ovat asioita, joita tarvitsemme läpi elämämme, emme vain lapsuudessa. Vaikkakin nämä tarpeet ovat erityisen tärkeitä elämämme alkutaipaleella, sillä lapsuudessa ja nuoruudessa rakentuu pohja elämälle; käsityksemme itsestämme ja maailmasta. Kehitykselliseen traumaan liittyy tavallisesti uskomuksia itsestä riittämättömänä, arvottomana ja huonona. […]

OSA 2. Yksilön biologiset tekijät, tunneherkkyys ja tempperamentti

Kehityksellisen trauman syntymiseen vaikuttavat myös yksilön biologiset tekijät. Oletko koskaan miettinyt, miksi toiset ihmiset kestää vastoinkäymisiä paremmin kuin toiset? Ajattelen, että yhtenä tekijänä siihen liittyy vahvasti meidän biologinen herkkyytemme eli tempperamentti. Biologisia tekijöitä ovat esimerkiksi: Tunneherkkyys Tempperamenttimme vaikuttaa siihen, miten reagoimme tunteisiin eli millainen tunneherkkyys meillä on. Tunneherkkyyttä voi ajatella tunnehaavoittuvuutena. Tämä tarkoittaa, että henkilö […]

OSA 1. Trauman ja kehityksellisen trauman ero

On olemassa erilaisia traumatyyppejä. Tyypin 1 trauma viittaa tavallisesti yksittäiseen lyhytkestoiseen kokemukseen, joka ylittää yksilön selviytymiskyvyn aiheuttaen fyysistä ja psyykkistä ahdinkoa. Tyypin 1 trauman voi aiheuttaa esimerkiksi luonnonkatastrofi, onnettomuus tai väkivallanteko, johon ihminen reagoi voimakkaalla pelolla, kauhulla ja avuttomuuden tunteella. Kompleksinen (=monisyinen) tyypin 2 trauma on meille hieman tuntemattomampi, mutta sitäkin yleisempi trauman tyyppi. Se […]

Psykoterapia, mitä se on?

Psykoterapiassa hoidetaan mielenterveyteen liittyviä ongelmia erilaisilla psykologisilla menetelmillä. Nämä menetelmät perustuvat teorioihin ja tutkittuun tietoon. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkimme omia ajatuksiamme, tunteitamme ja käyttäytymistämme, erityisesti niitä, jotka ovat ongelmallisia ja aiheuttavat kärsimystä. Tutkimme myös sitä, miten mieli on oppinut käsittelemään vaikeita ja kivuliaita kokemuksia. Tämän lisäksi harjoittelemme uusia itsesäätelytaitoja. Ajattelen, että hyvin useiden mielenterveysongelmien taustalla on […]